Nowa wersja systemu KPWin z PIT-11(25) za 2019r

Szanowni Państwo,
Informuję, że na naszej stronie internetowej www.agrobex.info dostępna jest nowa wersja systemu kadrowo-płacowego KPWin 1.10.06 zawierająca deklarację roczną PIT-11 za 2019 r.

Poniżej przesyłam kilka przydatnych informacji dla Użytkowników sporządzających informacje podatkowe PIT-11:
 1. Nowy formularz PIT-11 (wersja 25) zawiera dodatkowo informacje służące do prawidłowego rocznego rozliczenia przez osoby uzyskujące przychody zwolnione od podatku ze względu na nieprzekroczenie 26 roku życia:
  a) W części E – dochody podatnika dodano nowe pozycje:
     - Źródła przychodu ( wiersze 2, 6)
     - Ubezpieczenia społeczne (poz.70, 71)
     - Ubezpieczenie zdrowotne (poz.73, 74)
  b) W części G – informacje o przychodach zwolnionych (poz. 86, 87, 88)

 2. W celu właściwej weryfikacji danych niezbędnych do wypełnienia PIT-11 zostały udostępnione Użytkownikom systemu  dodatkowe funkcjonalności.
  a) Zestawienie do PIT-11, zawiera dodatkowe informacje o przychodach zwolnionych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 148, niezbędne do wypełnienia PIT-11 w pozycjach 86, 71, 74

      


      

  b) Z poziomu wydruku PIT-11 dodano eksport do arkusza Excel

      


      

  Układ kolumn został przygotowany w celu łatwego zweryfikowania przez Użytkownika danych na PIT-11 z innymi danymi np. PIT-4R lub raportami o dochodach, ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych dostępnych w systemie.
  Mając na uwadze, że część zmian zostało wprowadzonych w trakcie roku podatkowego oraz skalę zmian na formularzu PIT-11, prosimy o staranną weryfikację danych, w szczególności dla osób do ukończenia 26 roku życia oraz od przychodów z tytułu finansowania przez pracodawcę składki PPK.

 3. Przypominamy, że informacje podatkowe: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-R za rok 2019 należy przesłać do urzędu skarbowego tylko w formie elektronicznej w terminie do 31 stycznia 2020 r.

 4. Wzorem lat poprzednich, wszystkie w/w formularze zostaną przygotowane w aktualnie obowiązującym formacie xml, który umożliwia współpracę z programami do przekazywania  deklaracji drogą elektroniczną.
  Użytkownicy korzystający z programu eDek firmy WORD Software muszą pamiętać o konieczności przedłużenia licencji.
  Deklaracje podatkowe należy generować zawsze aktualnymi wersjami systemów oraz potwierdzić ich zgodność z formularzami udostępnionymi na stronie Ministerstwa Finansów: 
  http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze/pit

Użytkowników, którzy nie pobierają wersji z naszej strony internetowej, proszę o kontakt w celu ustalenia terminu instalacji nowej wersji.

Zapraszając do korzystania z naszych usług łączę pozdrowienia.

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarządupit