Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca br.

Szanowni Państwo,

Przypominam, że od 1 lipca 2024r. obowiązuje nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę 4300 zł, a także minimalnej stawki godzinowej 28,10 zł

W systemie KPWin odpowiednie wartości należy zapisać w słowniku od 07/2024:
 

Zapraszając do korzystania z naszych usług łączę pozdrowienia.

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarządu